Stichting Piano Edam organiseert: 

 Genieten van pianoklanken en wandelen door historisch Edam
 
 

 

Helaas kon dit jaar door het uitbreken van de corona pandemie de PianoWandeling niet doorgaan.

Het bestuur van de Stichting Piano Edam is echter vastbesloten om in 2021 alsnog de 17e editie te laten plaatsvinden. Dat is natuurlijk afhankelijk van de stand van zaken rondom de pandemie en welke restricties de overheid (nog) heeft opgelegd.  Mocht de traditionele wandeling geen doorgang kunnen vinden zijn wij van zins een alternatief te presenteren met in acht neming van de dan geldende regels.

 

Om e.a. te kunnen financieren zoeken wij sponsors en donateurs, kijk op deze website hoe je sponsor of donateur kunt worden.

 

* Tevens doet de PianoWandeling dit jaar mee met Rabo ClubSupport! *

 

Bij voldoende stemmen maken wij kans op financiële ondersteuning van Rabo ClubSupport.

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport of stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.  Er kan gestemd worden tot 25 oktober 2020

Wij hopen op een goed resultaat!

 

Unfortunately, the Piano Walk could not take place this year due to the outbreak of the corona pandemic.
However, the board of Piano Edam is determined to have the 17th edition take place in 2021. 

That of course depends on the state of affairs around the pandemic and what restrictions the government (still) has imposed. If the traditional walk cannot take place, we intend to present an alternative, taking into account the then applicable rules.

 

To finance all this, we are looking for sponsors and donors, check on this website to find out how you can become a sponsor or donor.


* The PianoWalk also participates this year with Rabo ClubSupport! *


With sufficient votes, we have a chance of receiving financial support from Rabo ClubSupport.
See how you can support us at rabobank.nl/clubsupport or vote directly in the Rabo App or online at rabobank.nl/clubsupport   You can vote until October 25th 2020. 

We hope for a good result!