Het is al een tijd geleden dat er nieuws over de Piano Wandeling Edam op deze site is verschenen.

 

Zoals u weet heeft door de corona pandemie de piano wandeling spijtig genoeg al twee keer geen doorgang kunnen vinden. Dat is destijds via onze website, facebook pagina en de lokale krant kenbaar gemaakt.

Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet af zijn van het corona virus en ons maatschappelijk verkeer in meer of mindere mate nog enige tijd zal worden beperkt.

Een wandeling langs de veelal kleine locaties in Edam kan veel organisatorische problemen opleveren als er weer maatregelen van de regering van toepassing zijn. Denk daarbij aan de anderhalve meter maatregel, beperkt aantal bezoekers bij mensen thuis en ook op alle diverse locaties QR codes laten scannen.

Na wikken en wegen heeft het bestuur vanwege het bovengenoemde besloten dat de Piano Wandeling 2022 in gewijzigde vorm zal worden georganiseerd. 

 

Op zondag 29 mei zal onder de noemer “rondje in de kerk” een divers muzikaal programma worden gepresenteerd in de Grote Kerk te Edam.  Van 11.00 uur tot 17.00 uur zal een keur van pianisten en diverse muzikanten een muzikale carrousel vormen op een aantal plekken in onze mooie kerk. Bezoekers kunnen in en uit en rondlopen, elk half uur zal er afwisselend ergens in de kerk gemusiceerd worden. En natuurlijk zal ook het prachtige orgel hierbij worden betrokken.

Zodra de programmering rond is zullen de details gecommuniceerd worden.

 

Ondertussen heeft het bestuur een aantal wijzigingen ondergaan.  In 2019 heeft Eelkje de Vries de voorzittershamer neergelegd en in 2020 hebben Ada Oosterman en Ank Ophof het bestuur verlaten.  Zij hebben zich jarenlang onvermoeibaar ingezet voor de Stichting Piano Edam en wij danken alle drie hartelijk voor al het werk dat door hen is verricht.

Het huidige bestuur bestaat uit:  Niko Groot, Josephine de Stoppelaar, Marianne van Hell, Rick Berenschot en Lesanka Petiet.

 

Helaas kunnen wij door administratieve tegenwerking van facebook onze Pianowandeling facebook pagina niet meer beheren, we hopen binnenkort hiervoor een alternatief te vinden. 

Informatie over de pianowandeling is beschikbaar op deze website en we zijn per email bereikbaar op info@piano-edam.nl.

 

Rest ons u alle goeds voor het nieuwe jaar toe te wensen!